Terapia dzieci i młodzieży

Prowadzę również sesje przeznaczone dla dzieci i młodzieży, borykających się z różnego rodzaju problemami.

Najczęściej spotkania tego typu mają określone konkretne cele, które mają pomóc najmłodszym i nastolatkom w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. W zależności od potrzeb mogą to być:

  • wspieranie umiejętności dziecka i budowanie w nim poczucia pewności siebie,
  • rozwój kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami, z rówieśnikami
  • pomoc w zrozumieniu sytuacji szczególnie trudnych dla każdego, a szczególnie młodego człowieka – w tym chociażby śmierci, choroby, traumy i innych tego typu doświadczeń.
  • stymulowanie rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego, pomoc w trudnościach okresu dojrzewania,
  • pomoc dzieciom samookaleczającym się i z myślami samobójczymi.

Terapia psychologiczna dzieci opiera się na konkretnej liczbie tzw. sesji. Są to regularne organizowane spotkania, które prowadzone są przez tego samego terapeutę. Ich częstotliwość najczęściej zależy od potrzeb pacjenta oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego celu.

Zazwyczaj każdy cykl terapeutyczny rozpoczyna się od spotkań wstępnych, podczas których przeprowadza się diagnozę oraz poznaje osobowość oraz problemy małego pacjenta. W razie potrzeby przeprowadza się rozmowy z rodzicami dziecka/nastolatka. Podczas tych spotkań wstępnych ustala się także cele spotkań.

Czas trwania sesji: 50 minut.