O mnie

mgr Justyna Sabała

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim i Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie uczęszczam do szkoły psychoterapii integracyjnej.

Obszary psychologii, które szczególnie mnie interesują, to: psychologia związków i relacji międzyludzkich, psychologia rodziny, praca z dziećmi, z osobami uzależnionymi oraz dorosłymi dziećmi alkoholików, z cierpiącymi na zaburzenia lękowe i depresyjne oraz osobami LGBT+.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.