Terapia rodzinna

Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym funkcjonuje człowiek. Daje ona wsparcie wszystkim jej członkom. Jednak zdarza się, że w relacjach rodzinnych pojawiają się trudności. Najczęstszym okresem, w którym występują problemy jest wiek dojrzewania dzieci. Ten niezwykle trudny dla młodego człowieka okres, w którym kształtuje się jego osobowość, bardzo często przejawia się buntem, odrzucaniem wzorców przekazywanych przez rodziców i zachwianiem komunikacji na linii rodzice-dziecko. Taka sytuacja rzutuje na funkcjonowanie emocjonalne wszystkich członków rodziny.

Do kogo jest skierowana terapia rodzinna?

Na terapię zapraszam rodziny, których członkowie czują, że zanika bliskość i ciepło rodzinne wskutek konfliktu w rodzinie, konfliktu pokoleniowego lub w wyniku problemów jednego z jej członków rodziny, takich jak:

  • problemy w szkole wynikające z zachowania dziecka,
  • używanie substancji psychoaktywnych,
  • zaburzenia odżywiania
  • brak zaangażowania w życie rodziny
  • problemy wychowawcze
  • uzależnienie któregoś z członków rodziny
  • sytuacja rozwodu/ rozstania
  • i inne.

Czy niezbędne jest zgłoszenie się z wszystkimi członkami rodziny, których także problemy dotyczą?

Terapia przynosi najlepsze efekty kiedy objęci są nią wszyscy członkowie rodziny.

Od czego zaczynamy terapię rodzinną?

Pierwsze spotkanie pozwala na poznanie problemów, z którymi rodzina się zgłasza i zlokalizowaniu ich źródeł. Na podstawie informacji płynących od Was określimy cele terapii i rozpoczniemy jej realizację.

Długość terapii zależy od jej celów i zgłoszonych trudności.

Czas trwania sesji: 80 minut.