Terapia indywidualna

Terapia indywidualna służy przede wszystkim poprawie funkcjonowania.

Na terapię można zgłosić się, by:

  • popracować nad zmianą swoich zachowań i postaw
  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, nerwicowymi, depresją
  • uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba)
  • rozwijać kompetencje psychospołeczne (np. komunikacyjne, asertywności, umiejętności współpracy)
  • rozwijać kompetencje osobiste (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)
  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym narażeniem na działanie czynników uciążliwych lub szkodliwych (np. mobbing w pracy, utrzymujące się napięcie związane z nierozwiązanymi sytuacjami rodzinnymi i losowymi, w tym nadużywanie alkoholu lub substancji psychostymulujących, przewlekła choroba, przewlekły stres, itd.)

Sesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę.
Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą, na ogół sesje odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania całej psychoterapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują.

Kilka pierwszych spotkań (na ogół są to 3 pierwsze spotkania) ma charakter diagnostyczny, czyli służy poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta, jego planów i oczekiwań.

Te sesje kończą się wspólnym zdefiniowaniem celów terapii i ustaleniem zasad współpracy.

Czas trwania sesji: 50 minut.